NOTA BENE!


Wat deze website (nog)
niet biedt, is een compleet overzicht van de gegevens betreffende plaats en datum van geboorte en overlijden in de periode 1840 - 1950. Deze gegevens zijn op dit moment grotendeels beschikbaar voor de secties A2, A3 en A4 en voor de gehele secties B, C en D. De database is gebouwd op basis van de begraafboeken over het hierboven genoemde tijdvak, waar slechts in een enkel geval andere informatie dan die betreffende de begraafdatum in staat vermeld.

Ook treft u op de website geen informatie aan over
eigendomsrechten ten aanzien van de graven, of gegevens betreffende de overdracht van rechten. De begraafboeken zijn op dit punt zeer onvolledig en mede daardoor weinig accuraat.

Omdat de registratie van de begravingen zoals aangegeven meer dan eens met weinig zorgvuldigheid is uitgevoerd, kan het voorkomen dat de aanduiding van leeftijd van de overledene niet juist is. In een aantal gevallen is na raadpleging (in de Groninger Archieven) van de desbetreffende overlijdensakte de foutieve leeftijd gecorrigeerd, maar dat is slechts op zeer beperkte schaal gedaan.

Daar in een groot aantal gevallen de datum van begraven niet in de begraafboeken is terug te vinden, is de aanduiding "Onbekend" voor de begraafdatum in de database gebruikt.

Het komt in meerdere gevallen voor dat de spelling van de naam, zoals die in de database is overgenomen uit de begraafboeken, afwijkt van de schrijfwijze op de grafmonumenten. Bij het zoeken van een begravene zal dat in het algemeen geen problemen opleveren, omdat het zoekprogramma naar zoveel mogelijk overeenkomsten tussen de door opgegeven naam en die in de database kijkt. Verder is gebleken dat de datum van overlijden volgens de overlijdensakte in de Burgerlijke Stand (voorzover door ons tot nu toe nagegaan) meer dan eens afwijkt van de gegevens op het grafmonument.

Het
eigendomsrecht van de foto's op deze website berust bij de Gemeente Veendam. De foto's van de graven in sectie A zijn gemaakt door Koos Gräper (Borgercompagnie), de graven in sectie B zijn gefotografeerd door wijlen Henk Boon (Zuidhorn), en die in secties C en D door wijlen Geert W. Spelde (Groningen).
Naar boven