Op 11 november 2007, op de Winkler Prinsdag, heeft de Projectgroep Kerkhof Veendam de Veenkoloniaal Museumprijs in ontvangst mogen nemen. Deze prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan iemand of een groep voor het toegankelijk maken van (een deel van) de geschiedenis van de Veenkoloniën. Het spreekt vanzelf dat de Projectgroep zich zeer vereerd voelt met deze eervolle erkenning van haar werk, en zij beschouwt deze prijs dan vooral als een aanmoediging de website niet alleen zo goed mogelijk te onderhouden, maar ook zo compleet mogelijk te maken.


Onderstaande foto is gemaakt door Foto Bert Woltjes, Veendam


Van links naar rechts: Joop Leffers, Koos Gräper, Henk Boon, Geert W. Spelde, Henk de Sain en Petra Maters, Directeur van het Veenkoloniaal Museum te Veendam