INDELING VAN HET KERKHOF

Het huidige kerkhof bestaat uit 4 secties: A, B, C en D.
Elk van deze secties kent een onderverdeling: A1 t/m A4, B1 t/m B7, C1 t/m C4 en D1 t/m D4. In het verleden waren deze secties weer verder onderverdeeld in rijen, en op die manier zijn de begravingen dan ook destijds ingeschreven in de begraafboeken, voorzover er sprake is geweest van een nauwkeurige registratie. We hebben moeten vaststellen dat de "boekhouding" niet altijd accuraat en eenduidig is geweest.

In de jaren 90 van de vorige eeuw heeft Joop Leffers, destijds toezichthouder van de Diakonie, een nieuwe indeling gemaakt, waarin er sprake is van een consequente systematiek, maar waarbij de destijds gehanteerde term "rij" vervangen is door het woord "pad". Dat is overal het geval geweest, behalve in het oudste deel van het kerkhof, sectie A1. Daar zijn de rijen van destijds vrijwel niet meer te herkennen, en derhalve komen er daar nu ook geen paden meer voor.


Binnen de secties hebben de graven een nummer.

Om de foto's aan de nog aanwezige graven te kunnen koppelen, is een code ontworpen die uit 3 componenten bestaat, bijvoorbeeld A3 004 0214. Met behulp van deze code kan ook het desbetreffende graf op het kerkhof gelokaliseerd worden: A3 duidt op het relevante deel van sectie A, 004 betekent pad 4, en de derde component van de code geeft het grafnummer aan. Indien er een monument aanwezig is op een graf, dan draagt de foto daarvan deze "lokatie-code".

Vanwege het niet meer herkenbaar zijn van de rijen in sectie A1 is er derhalve géén nummer toegekend aan de paden, en aan de graven waarop geen grafmonument meer aanwezig is. Van deze "monumentloze" graven zijn geen foto's gemaakt. De fotocode, c.q. "locatie-code" in dit deel van het kerkhof is steeds A1 000 0000 is, behalve bij die graven waarop nog wel een grafmonument staat/ligt. Deze laatstgenoemde graven hebben een code als, bijvoorbeeld, A1 000 0026.


Klik op de illustratie hieronder voor een meer gedetailleerde

kaart van het kerkhof


Indien voor de graven in met name sectie A1, maar ook in de andere secties, meer nadere informatie gewenst wordt, dan kunt u dit via een email (klik HIER) kenbaar maken, waarbij dan in elk geval de (foto)code vermeld dient te worden.


Naar boven