HET KERKHOF TEN TIJDE VAN H.J. HAZEWINKEL (1843)


Inleiding
 
Onderstaande beschrijving staat op een schetsplan (klik
HIER, omvang 1,7 Mb) dat Hendrik Jans Hazewinkel heeft gemaakt in 1843, naar aanleiding van het overlijden van zijn dochter, Arentje Hindriks Hazewinkel, die op achttienjarige overleed en op het kerkhof werd begraven.
Om de juiste ligging van het graf voor het nageslacht te behouden tekende hij uit het hoofd een plattegrond van het kerkhof en gaf daarop aan waar, behalve zijn dochter, andere leden van zijn familie zijn begraven.
De beschrijving geeft een beeld van leven en sterven in het midden van de 19e eeuw, en in het bijzonder van de zeevarende inwoners van Veendam die met hun schip ten ondergingen en waarvan niets meer werd vernomen, of van hen die ter aarde besteld werden in het verre Rusland.
Tevens geeft het inzicht in de uitgifte van koopgraven op de nieuwe uitbreiding van 1840 en de aanleg van het armengedeelte, die op initiatief van de burgerlijke gemeente zijn aangelegd.


                                       
Globaale Plan van het kerkhof zo goed mogelijk uit het hoofd opgemaakt nadat ik eerst alles zoo goed ik konde heb nagezien, en gemaakt, om aan te tonen waar onze naaste familie begraven ligt, zijnde met vlek  aangeduit nadat onze dochter Arentje begraven was : de welke in de rije 44 op 29 ligt – febr 7, 1843 –
Letter
A zijn Eigen of gekogte graven.
Letter
B zijn Burger graven, die elkander op het volgend, zonder overspringen van een grafstede.
Letter C zijn Gratis of arm graven, deze laatsten mogen geen gedenkteken bij het graf hebben.
Zoo ligt dan onze Moeder Geesfien Tjakkes Drukker benoordende kerk, kort aan het pad na het klein deurtje, oud geworden 84 jaar.
Mijn vader Jan Abraham Hazewinkel mogt hier niet komen maar is den 20 maart 1802, zeven mijl van Schagen over boord geslagen.
Mijn broeder Abraham Jans vergaan in de bogt van de Elve in 1809.
Mijn broeder Sjoert Jans Hazewinkel gestorven 1812 den 4 Nov. te Riga in Rusland.
Mijn broeder Cornelis Jans Hazewinkel vergaan in de Spansche Zee zonder berigt in de winter tusshen 1827 en 1828 : 3 broeders gestorven, nog zijn wij 3 broeders en 2 zusters in leven, te zaamen 8 geweest, waarvan ik de jongste ben.
 
Mijn vrouws vader Eilt Pieters Boer gestorven den 3 April 1840 in den ouderdom van ruim 76 jaar, in een gekogt graf Letter
A zoo ik meen 35.
( De klein zoon, of zoon van Pieter Eilt Boer : ook )  Eilt Pieters Boer genaamd, gestorven den Julij 1841 in de ouderdom van 22 jaar ruim Letter
B 241.
Onze Dochter Arentje Hindriks Hazewinkel overleden des snagts tusshen den 22 en 23 Maart 1842 in den ouderdom van 18 jaar en ruim 3 maand, Letter
B rije 44 29:
Obbe, zoontje van Gieze E: Boer: plusminus 2 jaar oud, aan de noordzijde van de kerk het
mij onbekend.
Maria Hindriks Oortjes, zijnde de vrouw geweest van Pieter Eils Boer, in den zomer van 1835, terwijl haar man P:E: Boer in de herfst van 1834 was op zee vergaan, het
mij onbekend:
NB = Zusters of broeders van mijne zijde zijn hier op dit kerkhof tot heden nog niet begraven, alleen onze dochter, en om haar grafplaats altijd te kunnen vinden voor het nageslagt zo stel ik hier, 5 aan haare linker en 5 aan haare regter zijde, en 10 van de volgende rije die ik daar van meet, beneevens de driehoek (∆) aan haare hoofd zijde:

de Rije YY is

24 hier gemerkt a de grafplaats van Abraham Cornelis Hazewinkel oud 69 jaar

25 hier gemerkt b – Simon Fokkes Taai------- ditto
 26 -------------- c - Daniel Hindrik Venema -----71
27 --------------- d - Anna F de Rode (Roomsch)- 27
28 ------------- e - Geesien Willems Pik --- 17 ---
29 de grafplaats van Arentje Hinderks Hazewinkel ruim 18
30 ------------- g - Jan Derks Stant ----------63 -
31 ------------- h - Rente H. Rente -----------71 -
32 ------------- i -- Lammechien Hinder---- 62 --
33 ------------- k - Johannes Eindhoven (Roomsch) 14
34 ------------- l -- Nane Luitjes Brouwer ----79

Rije XX :

24 of
w Anna J: Napperius --------26 jaar
25 of
v --- mij onbekend-------
26 of
u Teisje J Dost ---------------74 ----
27 of
t Geert H van der Laan ----- 78 ----
28 of
s Jurrien Pieter Bossinga 87 ----
aan de voeten van Arentje is
29 of
r Geessien Derks Boswijk --14 ----
of
q Antje J Wienenga ------------ 46 ----
31 of
p  mij onbekend:
32 of
o  mij onbekend:
33 of
n  mij onbekend:
34 of
m Niesjen Berents-------------- 70 ----

Terwijl aan het hoofd van Arentje in de driehoek ∆ is Fokkien Jans de Wit zijnde
189: oud een half jaar:
Wanneer dan Arentjes grafplaats en door dezen die van Eilt in
241, spoedig kan ontdekt worden:~
Aaltje Eilts Boer, oud begin 19 jaar gestorven den 26 july 1815, (zuster van mijn vroew)
dien
mij onbekend, welks graf bij de laatste overgang is overgeslagen: in de richting van de zuidoost kant der kerk ~ overal is dus hetzelve door een blokje() aangeduid ~
 
Ons voorgeslagt van mijne zijde, hadden (voor dat het nog in rijen en nummers verdeelt was, het geen in mijn jongelings jaren geschied is, ten tijde der fransche overheersing, toen F:R: Modderman alhier fransche Prefeck was) hunne familien begraafplaats op de zuidwest hoek van de kerk hier op deze kaart door stippen afgebakend:

Veendam den 7 Febr. 1843  Hendr. J. Hazewinkel


Naar boven