Bronger Brongers Lzn., arts, werd op 18 september 1862 te Wildervank geboren uit het huwelijk van Luitjen Bronger Brongers (1834 – 1903), schipper, commissionair, koopman, beheerder scheepsmagazijnen te Wildervank en rentenier, en diens eerste vrouw Reina Bosvogel (1836 – 1866).
Na de 5-jarige studie RHBS te Veendam studeerde Brongers geneeskunde te Groningen. In December 1887 vestigde hij zich als arts in Veendam. Hij kreeg een aanstelling als gemeente-arts onder andere belast met de armenpraktijk.
Op 18 december 1888 trad hij in het huwelijk met Fenna Jacoba van Linge (1863 – 1950), dochter van Evert van Linge en Jeltje Stroobuur. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
Door de Vrijzinnige Democratische Bond werd Brongers gekozen in de gemeenteraad van Veendam en in 1907 benoemd tot wethouder.

Bronger Brongers heeft zich zeer ingezet voor de gezondheidszorg in de gemeente Veendam.
Hij ijverde voor de stichting van een Veenkoloniaal Ziekenhuis en een afdeling van het Groene Kruis. In 1909 werd afgezien van het plan een ziekenhuis te stichten, wel kwam er een afdeling van het Groene Kruis tot stand.
Dr. Bronger Brongers werd de eerste voorzitter en bleef dat tot 1939.
Door zijn band met de familie Van Linge was Brongers commissaris bij de Veendammer Cartonage Fabriek, een functie die hij tot zijn overlijden vervulde.
Dr. Bronger Brongers overleed op 6 juni 1943 en werd bijgezet in het familiegraf van Van Linge.

 
Bron:

R.A. Brongers: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen, Groningen 1994Graflocatie: B7 017 0070

Naar boven