"Tjark Jans Giezen , rentenier, was gehuwd met Allegonda Berends, geb. 18 Mei 1767. Deze stierf te Veendam den 3 October 1831. Giezen hertrouwde 29 November 1833 met Stijntje Harms Pot, geboren te Veendam, 4 November 1770, weduwe van den oliemulder Klaas Jans Boer. Den 1 Juni 1813 werd Giezen Maire van Veendam, in 1814 Schout, in 1825 Burgemeester tot zijn dood op 1 Juni 1848. Vóór 1813 was hij lid van den gemeenteraad. Hij was een zoon van Jan Roelfs, overleden 28 September 1801 en Aafke Tjarks, overleden
16 December 1795, en stierf kinderloos. In 1824 had hij veenderijen op Korte Akkers en verkocht o.a. voor f. 177,25 aan turf.
Met zijn broer Roelf Jans kocht hij in 1825 van J. Folkersma een houtzaagmolen met twee huizen te Muntendam (later Giezen's Molen) aan het Meedenerdiep, samen voor f. 11.000. [...]. De gemeenteraad van Veendam noemde in 1922 één der nieuwe straten in het Stationspark naar hem."


Uit:
De Honderd hoogst aangeslagenen te Veendam in 1812, uitgewerkt en van aantekeningen voorzien door F.J. de Zee [zelf ook Burgemeester van Veendam]

Tjark Jans Giezen, gedoopt te Veendam op 20 oktober 1776, was de eerste Burgemeester van Veendam, nadat hij in 1813 Maire Mr. H.J.M. Hulsink in de functie van Schout was opgevolgd.

Tjark Jans Giezen overleed op 72-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Veendam op 1 juni 1848, aan het Oosterdiep 's avonds om 11 uur. Op 3 juni 1848 werd hij begraven in het graf dat hij op 22 januari 1841 had gekocht op de publieke veiling van graven van de de nieuwe uitbreiding van het kerkhof. De zerk is waarschijnlijk geruimd in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw, toen op het oude gedeelte van het kerkhof veel in verval verkerende zerken zijn verwijderd. Onderstaande foto toont slechts de onmiddellijke omgeving van de plaats waar hij op 3 juni 1848 is begraven.


Bron:

Genlias: Register van de Burgelijke Stand, 2006
J.J. Hoetjer:
Genialogie Hoetjer Veendam, Groningen 1981
Hendrik Hachmer:
350 jaar Veendam en Wildervank, Bedum 2005Graflocatie: A2 002 0126
Naar boven