Anthony Winkler Prins

Doopsgezind predikant, en schrijver van de eerste Nederlandse Encyclopedie.
Werd op 30 januari 1817 geboren in Voorst. Hij was de enige zoon van Jacob Prins, arts te Schiermonnikoog, en Johanna van Marle Winkler.
Winkler Prins werd na zijn studie eerst predikant in Tjallebert en daarna in Veendam.
In augustus 1850 werd hij door de Doopsgezinde Gemeente van Veendam verkozen tot predikant. Anthony Winkler Prins was in 1847 gehuwd met Henriëtte Klijnsma, geboren 23 december 1824. Zij kregen kinderen, zes jongens en drie meisjes, waarvan de tweede zoon Vincent op 3 september 1864, na een langdurige ziekte overleed. Naast zijn werk als predikant was Winkler Prins actief op vele terreinen. Hij had o.a. een groot aandeel in de totstandkoming van de 5-jarige Hogere Burgerschool in Veendam en hij schreef de eerste editie van “De geïllustreerde Encyclopedie”.
Zijn maatschappelijke betrokkenheid kwam tot uiting toen hij het opnam voor de aanwonenden van de diepen in Veendam. Bij het hergraven ondervonden zij veel hinder. In drie beschouwingen schreef hij in felle bewoordingen, schetste hij de ongemakken en de wederrechtelijke willekeur waarmee de afgravingen gepaard gingen.
Na 32 jaar ging Winkler Prins met emeritaat: op 24 september 1882 nam hij afscheid van de Doopsgezinde Gemeente en van Veendam. Hij vertrok naar Amsterdam, om in 1889 van de hoofdstad naar Lisse te verhuizen. In 1895 vertrekt het echtpaar naar Voorburg, waar Ds. Anthony Winkler Prins op 4 januari 1908 overlijdt. Zijn vrouw overlijdt eveneens in Voorburg, op 1 september 1911, alwaar zij in het graf van haar echtgenoot wordt bijgezet.
Op 9 september 2005 vond de herbegraving plaats in Veendam. In het in 1864 gekochte graf werden Anthony Winkler Prins en Henriëtte Klijnsma bijgezet naast Vincent en de moeder van Winkler Prins, Johanna van Marle Winkler.

Bron:

Gjalt van der Mark:
Een bekende onbekende, Veendam 1988
Gedenkboek Veendam 300, Veendam 1955Graflocatie: A3 004 0344

Naar boven