Isaäk Sannes

Predikant te Burum en Munnikezijl, Noordlaren, Noorddijk en Veendam, werd geboren op 1 januari 1787 in het Friese dorp Molkwerum.
Hij was de zoon van Willem Sannes en Maria Magdalena Cahais.
Isaäk Sannes, nauwelijks veertien jaar oud, werd ingeschreven als theologie student te Franeker, de academie die hij verliet om zijn studie in Groningen te voltooien.
Op 3 juli 1807 trad hij in het huwelijk met Arnolda Johanna Geertruid de Wolff, geboren te Lochem op 1 december 1783. Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren.
Ds. Isaäk Sannes werd 3 november 1822 bevestigd als Hervormd predikant te Veendam.
In de winter maanden had hij de gewoonte drie keer in de zondagse eredienst voor te gaan.
Naast zijn roeping als predikant was Sannes maatschappelijk zeer actief. Hij sprak veelvuldig voor het Department tot Nut van ‘t Algemeen, in het Zeemanscollege en voor het Stuurmans college was hij even geliefd spreker. Hij was lid van het college van curatoren van de latijnse school en van de commissie van toezicht op de lagere scholen, waarvan hij voorzitter was. Tevens was Isaäk Sannes directielid van de school voor wis- en natuurkunde, oude en nieuwe talen. Na een langdurige ziekte overleed Isaäk Sannes op 21 november 1856 in de pastorie aan het Oosterdiep, welke stond naast het oude Veenlust. De begravenis vond plaats op 27 november, om 12.30 uur werd de kist door leerlingen van de Wis- en zeevaartschool, vanuit de pastorie naar de lijkwagen gedragen; deze werd gedurende de gang naar het kerkhof gevolgd door de familie, naast bijwonende predikanten, leden van de kerkenraad, kerkvoogden, notabelen en vele vrienden. Op het kerkhof aangekomen, werd de lijkrede uitgesproken door Ds. Abresch van Muntendam, voorts spraken ds. Anthony Winkler Prins en de oudste zoon Ds. G. Sannes, predikant te Oude Pekela.
Op het graf werd een gietijzeren monument geplaatst met daarop een olielamp, als symbool van het eeuwige licht, verwijzend naar de eeuwigheid en de onsterfelijkheid.
Het is het symbool van Christus, die het "licht der wereld" is (Johannes 8:12).


Bron:

Veendammer Courant. 26 november 1856
Nagedachtenis van weled. heer Isaäk Sannes. Uitgave T.E. Mulder. Veendam 1856
W. Verweij
: Lijkrede op Isaäk Sannes, Winschoten 1856Graflocatie: A3 004 0283

Naar boven