Friedrich Schmidt Marlissa

Organist van de Hervormde gemeente Veendam. De uit Duitsland afkomstige Dr. Friedrich Schmidt Marlissa werd geboren op 27 juli 1894.
Voor zijn komst naar Veendam begeleidde hij o.a. de Duitse zangeres Mia Werber, met wie hij in 1921 plaat opnames maakte, die werden uitgegeven.
Hij was als vaste organist verbonden aan de Hervormde Gemeente. Hij was tevens dirigent o.a. van het Hervormde kerkkoor en het Veendammer Oratoriumkoor. Ook was hij als docent verbonden aan de Veendammer muziekschool.
Hij was gehuwd met Martha Gelzenleuhter, die een prachtige altstem had: zij gaven samen concerten in de Grote Kerk.
In het begin van de oorlog kreeg Schmidt Marlissa een conflict met zijn vrouw over hun houding ten opzichte van de bezetter. Het ging om hun zoon Chris, die had zich vrijwillig aangemeld bij de Waffen SS. De organist vond dat zijn zoon niet mocht vertrekken, zijn vrouw echter was van mening dat hij zijn vaderlandse plicht moest vervullen. Als gevolg van dit meningverschil volgde een scheiding van tafel en bed.
Friedrich Schmidt Marlissa ging in het verzet en hielp mee Joodse geschriften uit Hoogezand te verbergen onder de kerkbanken. Later werd hij gearresteerd en naar Duitsland terug gestuurd.
Na de oorlog zou hij terugkeren en zijn de verborgen papieren uit de kerk gehaald.
Zijn zoon was tijdens de oorlog op 11 oktober 1944 in Noord Italië gesneuveld. Dr. Friedrich Schmidt Marlissa overleed op 28 mei 1946 in Workum, waar hij toen verbleef. Hij werd in Veendam begraven. Op de grafsteen staat “van zijn vrienden”. Hieruit blijkt hoe geliefd de organist was in Veendam.

Bron:

Drs R.C. Hage en Mr J.H. de Vey Mestdagh:
De Joodse Gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden, Groningen 1985
F.E. Banga: Veendam, Parel van de Veenkolonië, Bedum 1988
A.S. Thedinga:
Veendam, 2006Graflocatie: C1 001 0147


Naar boven