Marcus Marinus Duintjer Ezn

Ondernemer, werd geboren op 3 december 1850 te Veendam geboren uit het huwelijk van Engbert Jurjens Duintjer en Jeltje Hessels van der Wal.
Marcus Marinus Duintjer huwde op 26 juni 1877 met Catharina Hinderika Meihuizen, geboren 11 oktober 1855, dochter van Steven Meihuizen en Alida Jans Giezen. In de huwelijksakte staat vermeld dat Marcus Marinus het beroep van negotiant (koopman) uitoefent.
Uit het huwelijk worden zes kinderen geboren, vier zonen en twee dochters, van wie de zonen Engbert (1881-1897) en Hendrik (1888 – 1915) jong zijn overleden.
Op de plaats van het vroegere buiten “Woellust” ter plaatse van het Midden Verlaat vestigde Duintjer zich als handelaar. Vanaf 1909 werd het de firma M. Duintjer en zonen, die handelde in machinerieën. De zonen Steven en Jurjen Mzn. waren toen in het bedrijf gekomen.
De bedrijfsactiviteiten werden vooral in de jaren twintig van de 20e eeuw uitgebreid met de fabricage van geperforeerde platen en verwarmingsradiatoren.
Nadat zijn vrouw op 31 januari 1915 was overleden, stierf Marcus Marinus Duintjer Ezn op 9 mei 1922 en in het graf werd herenigd met de op vroege leeftijd overleden zonen.

Bron:

Genlias: Register van de Burgerlijke Stand, 2006
F.E. Banga:
Veendam, parel van de Veenkoloniën, Bedum 1988Graflocatie: A3 009 0745


r


Naar boven