Henderik J. Top werd geboren te Veendam op 15 februari 1849 en overleed aldaar op 29 mei 1909. Hij was de zoon van Johan Heinrich Top en Antje Jurjens de Boer. Top, onderwijzer, multatuliaan en redacteur stamde uit een zeemansgeslacht afkomstig uit Rendsburg in Sleeswijk-Holstein. Hendrik J. Top werkte zijn gehele leven als onderwijzer in Veendam, met uitzondering van de paar jaar die hij in Edam doorbracht. Top bleef vrijgezel en woonde lange tijd in zijn ouderlijk huis. Vanaf 1890 verbleef hij als commensaal bij de hotelhouder De Vries aan de Kerklaan. Daar stond ook de school waar hij onderwijzer was.
Hendrik J. Top raakte onder de indruk van Eduard Douwes Dekker (Multatuli), wiens ideeën grote invloed op hem uitoefenden. Omstreeks 1878 trad Top toe tot de redactie van de
Veendammer Courant. Hij publiceerde vanaf 1892 een serie artikelen over de geschiedenis van de Veenkoloniën in de vorm van een feuilleton. Vanaf 1897 was Top actief lid van de SDAP, de partij die hij in 1908 verliet.
Op de ochtend van 27 mei 1909 keerde Hendrik J. Top niet terug van een wandeling: hij had zich verdronken in een wijk aan de Lange Leegte, zijn kleren keurig opgevouwen op de kant.


Bron:

P. Hoekman en J. Houkes:
Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen, Groningen 1994Graflocatie: B5 013 0471

Naar boven