Jan Kok
 
Hij was de zoon van Willem Kok en Trijntje Jans Mulder. Geboren te Noordbroeksterhamrik op 20 april 1871. Jan Kok trad op 11 juni 1897 in het huwelijk met Hendrika Temmink uit Wildervank. Kok is vooral bekend geworden als directeur van de landbouw-winterschool te Veendam, landbouwconsulent en publicist.
In 1904 besloot de gemeente Veendam tot de oprichting van een middelbare landbouw-winterschool waar Jan Kok als eerste directeur werd benoemd, een functie die hij tot 1936 zou vervullen. Toen hij met pensioen ging werd hij opgevolgd door Pieter Sneeuw.
Naast zijn werk als directeur vervulde Kok vele functies ondermeer als landbouwconsulent, voorzitter van de Vertrouwenscommissie der Aardappelmeelfabrieken en publicist, o.a. van leerboeken voor het lager en middelbaar landbouwonderwijs.
Op 4 september 1926 overleed vroegtijdig zijn echtgenote Hendrika Temmink. Zij hadden samen drie kinderen, Willem Jan, Alida Catharina Anna, die na korte tijd overleed en Alida Catharina Anna(de tweede dochter).
Jan Kok overleed op 2 september 1954 in Groningen.

 
Bron:

P.C.M. Hoppenbrouwers:
Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen, Groningen 1994Graflocatie: C3 019 0045

Naar boven