Roelof Cremer werd geboren op 8 December 1867 te Ezinge alwaar zijn vader Hervormd predikant was.
In 1886 ging hij in Groningen theologie studeren en slaagde in 1892 voor zijn doctoraal.
In dat jaar aanvaardde ds. Cremer een beroep in Leek, drie jaar later kwam hij naar Veendam. Inmiddels was Roelf Cremer
gehuwd met Eltje Talens(* 1873 - † 1930).
Uit hun huwelijk kwamen twee zoons en een dochter ter wereld.
Ds. Roelof Cremer heeft 41 jaar met volle overgave de Hervormde Gemeente gediend. Na zijn emeritaat op
1 november 1936 verliet hij de oude pastorie aan het Beneden Westerdiep, om zijn intrek te nemen in een nieuwe behuizing, gelegen op de hoek Verlengde van Beresteijnstraat – Ds. Petersenstraat.
Hier overleed Roelof Cremer op 3 December 1943 plotseling ten gevolge van koolmonoxyde vergiftiging, veroorzaakt door een defect aan de centrale verwarming.


Bron:

F.E. Banga:
Veendam, Parel van de Groninger veenkoloniën, Bedum 1988Graflocatie: C3 017 0004

Naar boven