Ubbo Wilkens werd geboren te Veendam op 10 september 1865 als zoon van het echtpaar Frans Wilkens en Albertje Groenier. Hij was opgegroeid als zoon van de scheepsbouwer Frans Wilkens die in 1870 een van de oprichters was van aardappelmeelfabriek Duintjer, Wilkens, Meihuizen & Co.
Hij zou als firmant een functie vervullen binnen dit bedrijf.
Ubbo Wilkens huwde met Catharina Elizabeth Poulie. Uit het huwelijk werd een dochter en een zoon geboren.
Na in 1895 te zijn gekozen in de gemeenteraad van Veendam, volgde in 1901 zijn benoeming als wethouder. Na het vertrek van burgemeester J. de Hoop naar Sneek werd Ubbo Wilkens als kandidaat voorgedragen. Op 14 maart 1907 werd hij tot eerste burger van Veendam benoemd en hij vervulde deze functie tot de zomer 1910, toen hij als gedeputeerde werd verkozen. Bij zijn afscheid schonk hij Veendam zijn eerste fontein, welk monument na enkele verplaatsingen nu een plek heeft op de "kop" van de AE-kade, aan de kant van de Verlengde Van Beresteijnstraat.
In 1920 volgde een tweede ambsperiode nadat er grote druk op Wilkens was uit
geoefend om het burgermeesterschap wederom te vervullen.
Na elf maanden kwam een einde aan deze ambtstermijn, waarin hij zich zou inzetten om Veendam op het provinciale waterleidingnet aangesloten te krijgen.
Ubbo Wilkens overleed op dinsdag avond 10 mei 1921 aan een hartaanval. Onder grote belangstelling werd hij bijgezet in het familiegraf.


Bron:

H.Velema: Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen, Groningen 1994
J.N. Wilkens en Dr. C. Mensch.
K.& J. Wilkens 1823 – 1948. Groningen 1948Graflocatie: B7 017 123
Naar boven