Pieter Hendriks Hazewinkel

Scheepsgezagvoerder, geboren op 1 december 1804 te Veendam.
Pieter Hendriks Hazewinkel huwde met Jantje J. Folkersma, geboren op 8 juni 1807. In oktober 1852 begon Pieter H. Hazewinkel als kapitein op het fregatschip Bernard Hertog van Saksen Weimar, aan een reis om de wereld, een reis die 18 maanden zou duren. Het eerste traject ging via Kaap Hoorn naar San Francisco, waar het schip op 22 april 1853 op de rede voor anker ging. In het voorjaar van 1854 liep het schip behouden binnen in Brouwershaven. Van de reis is een uitvoerig scheepsjournaal bewaard gebleven.
In latere jaren maakte Pieter H. Hazewinkel, als secretaris, deel uit van de examencommissie van de Veendammer Zeevaartschool.
Pieter Hendriks Hazewinkel overleed op 26 december 1882. Hij werd begraven naast zijn vrouw, die op 14 januari 1865 was overleden.
De grafsteen wordt bekroond met een wereldbol, met daarop de route van de reis om de wereld, gemaakt in 1852-1854. Op de achterzijde van de grafsteen staat de volgende tekst : Hendrik F. Hazewinkel echtgenoot van Geesie J. Ligger overl. in 1837 oud 71 jaar en de overblijfselen der 5 jongste kinderen van P.H. Hazewinkel en J. Folkersma.

Bron:

Wilco van Koldam, Harm van der Veen en Jan Nico Wilkens:
Veenkoloniale Zeevaart, Veendam 1979
Gedenkboek Veendam 300, Veendam 1955Graflocatie: A2 002 01309

Naar boven