Jan van Petegem werd op 21 januari 1842 te Zaamslag, een dorp in Oost Zeeuws-Vlaanderen, geboren in het gezin van Willem Jan van Petegem en Janneke Stoffels. Zijn vader was timmerman, het beroep waarvoor ook Jan van Petegem koos, nadat hij als leerling zijn vader in de timmermans- werkplaats hielp.
In Goes leerde hij Ds. H.J. Buddingh kennen. Deze stichter van de Vrije Evangelische Gemeente in Goes is voor Jan van Petegem van grote betekenis geweest.
De richting, die Van Petegem zijn verdere leven heeft aangenomen is zeer zeker mede het gevolg geweest van de aanraking met Ds. Buddingh, een typische prediker van het evangelie. In Haarlem volgde Van Petegem een studiegang en kreeg de bevoegdheid “godsdienst-onderwijzer’’. In 1880 begon hij als hulpprediker bij de Evangelisch- Lutherse gemeente Veendam-Wildervank.
Na een vorm-beroep te hebben uit gebracht op Ds. Bleeker, nam deze tegen de verwachting in het beroep aan en verliet Van Petegem na zes maanden de gemeente.
Na theologisch lessen gevolgd te hebben in Almelo, werd besloten een Vrije Evangelische Gemeente te Veendam op te richten, met Ds Jan Van Petegem als predikant.
Aan het Boven Westerdiep, op de plaats van de leerlooierij van Wed. Koops-Hoetjer verrees een kerkgebouw en in 1884 de pastorie die “Villa Maria” werd genoemd, naar de vrouw van Jan van Petegem, Susanna Maria van der Peijl (1846-1922).
Uit het huwelijk zijn negen kinderen geboren, zes zonen en drie dochters, van wie vier zonen predikant of godsdienstonderwijzer zijn geworden.
De ruime pastorie werd door het echtpaar opengesteld als opvangtehuis voor drankzuchtigen.
Jan van Petegem heeft veel betekend voor de drankbestrijding, met name in Muntendam: in deze gemeente werd veel gedronken.
Tot zijn overlijden, op zondag 29 maart 1914, heeft Ds. Jan van Petegem de Vrije Evangelische Gemeente te Veendam gediend. Zijn uitvaart heeft onder grote belangstelling plaatsgevonden.

Bron:

GedenkVeendam 300, Veendam 1955Graflocatie: B4 010 0705

Naar boven